Η Voxer είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής που δημιουργήθηκε με στόχο να ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των τμημάτων ΙΤ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύπτει όλο το φάσμα των Υπηρεσιών Τεχνολογίας και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη των επιχειρήσεων στον κρίσιμο τομέα του Information Technology, προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου που απολαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Στην Voxer είμαστε πάντα κοντά στους πελάτες μας οποτεδήποτε χρειαστεί και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Υιοθετώντας αυτή την ευέλικτη εναλλακτική ΙΤ υποστήριξη στην επιχείρησή σας, επιτυγχάνετε δραστική μείωση στα πάγια έξοδα, ενώ παράλληλα ενισχύετε την παραγωγική λειτουργία και την απόδοσή της.

Μια ολοκληρωμένη, σταθερή και αξιόπιστη υποδομή ΙΤ είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης, γι αυτό η καθημερινή μας προσπάθεια μοιράζεται ανάμεσα στην προστασία, την ανάπτυξη και την προετοιμασία της για το μέλλον. Ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και στη συνέχεια σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξειδικευμένες λύσεις για το πληροφοριακό σύστημα της κάθε επιχείρησης. Εφαρμόζουμε ένα αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας που βασίζεται στην ουσιαστική γνώση της υποδομής, των αναγκών και των στόχων του πελάτη, αλλά και στην άμεση ανταπόκριση. Εστιάζουμε στην πρόληψη και πραγματοποιούμε τακτικές επισκέψεις ώστε να αποφεύγουμε τους πιθανούς κινδύνους, ενώ παράλληλα είμαστε σε συνεχή επαφή με τους τελικούς χρήστες.

Με την Voxer μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς, καθώς η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας σε μεγάλα έργα υψηλών απαιτήσεων και η εκτεταμένη γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων, μας δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην οποιαδήποτε ανάγκη. Η δική σας επιτυχία είναι σημαντική για εμάς, αφού μια από τις βασικές αξίες της Voxer είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης με τις επιχειρήσεις που την επιλέγουν ως συνεργάτη.

Με την Voxer σας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να επαναξιολογήσετε την ύπαρξη ενός in house Τμήματος IT και να επωφεληθείτε από μια αποτελεσματική και σίγουρα πολύ πιο οικονομική εναλλακτική του.

Η συνεργασία με την Voxer έχει τα πλεονεκτήματα:

  1. Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού & υποστήριξης υψηλής αξίας
  2. Μείωση του λειτουργικού κόστους υποστήριξης
  3. Διατήρηση & ενίσχυση της παραγωγικότητας των συστημάτων
  4. Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες
  5. Ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογιών
  6. Ευελιξία στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής σχέσης