Στη Voxer, εστιάζουμε στην αγορά των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας στις επιχειρήσεις αυτές λύσεις και υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η Voxer είναι έτοιμη όχι μόνο να υλοποιήσει και να υποστηρίξει τις δικές σας υποδομές Πληροφορικής αλλά και να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

Η Voxer αναλαμβάνει την υποστήριξη του κύκλου ζωής των Υποδομών Πληροφορικής, από τον αρχικό σχεδιασμό και την υλοποίηση έως τη βελτιστοποίηση λειτουργίας και την υποστήριξη των τελικών χρηστών.

Μέσω των ευέλικτων πακέτων υποστήριξης που προσφέρουμε, κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει το επίπεδο υποστήριξης που της ταιριάζει ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη και να μειώσει τα κόστη της.


Σχεδιασμός/ Υλοποίηση

 • Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης υποδομής
 • Σχεδιασμός βελτιστοποίησης λειτουργίας
 • Οικονομοτεχνική μελέτη υλοποίησης
 • Υλοποίηση μελέτης
 • Project management
 • Υποστήριξη υποδομών

 • Καθημερινή παρακολούθηση της ΙΤ υποδομής.
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση συστημάτων και δικτύου.
 • Ενέργειες αποφυγής κινδύνων (proactive tasks).
 • Επίλυση προβληματικών καταστάσεων.
 • Τακτικές επισκέψεις on-site.
 • Απόκριση έως και 24x7x365
 • Αναφορές ελέγχων και προβλημάτων
 • Υποστήριξη χρηστών

 • Παραμετροποίηση περιβάλλοντος εργασίας
 • Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας
 • Απομακρυσμένη/ επιτόπου βοήθεια
 • Επίλυση προβλημάτων